Vrijwilligers

Vrijwilligers

Boxtel Vooruit is zelf een vrijwilligersorganisatie en heeft een bepaalde werkstructuur, namelijk, het Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester zorgen voor de algemene aansturing en de andere bestuursleden zijn ingedeeld in werkgroepen.

Iedereen participeert in diverse werkgroepen en proberen die steeds voor een aantal jaren in tact te houden. Dit heeft het voordeel dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld en met name de contacten met allerlei verenigingen en anderen kunnen onderhouden. Deze werkwijze bevalt prima.

Elke werkgroep heeft voor hun activiteit eigen "vrijwilligers" die alleen voor die activiteit ondersteuning verlenen, bv. er zijn 125 vrijwilligers die alleen met Stapel op Sint helpen.
Deze ondersteuning vinden we erg fijn en voor de vrijwilliger is de inzet overzichtelijk en beperkt. Heb je zin en wil je voor een activiteit ondersteuning verlenen, neem dan even contact op met het secretariaat.

 

 
Contact


Top