Donateurs

Steun Boxtel Vooruit!

Voor het organiseren van evenementen ontvangt Boxtel Vooruit subsidie van de gemeente Boxtel en een incidentele bijdrage van de Rabobank, Horeca en het Centrummangement.

Daarnaast heeft onze stichting ca. 350 donateurs die ons trouw elk jaar steunen met een gift, een onmisbare bron van inkomsten!

Het aantal donateurs willen we graag uitbreiden.
Als u Boxtel Vooruit ook wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op:

NL98 RABO 010 888 9521

 

 Top