Boxtel Vooruit

Geschiedenis Boxtel Vooruit

De geschiedenis van Stichting Boxtel Vooruit gaat terug tot 6 mei 1925. Op die dag riepen enkele notabelen en middenstanders uit Boxtel een vergadering bijeen om een vereniging op te richten met als doel: de welvaart van Boxtel bevorderen. In de statuten zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd:

  1. Komen tot een gepaste viering van de jaarlijkse Koningsdag.
  2. Bevorderen van de plaatselijke handel en industrie.
  3. Meewerken aan de verfraaiing van de gemeente.
  4. Zoveel mogelijk bevorderen van het Vreemdelingen Verkeer en de vestiging van vreemden in de gemeente.
  5. Ondersteunen van alle takken van sport daar waar mogelijk, vooral waar het in punt 4 genoemde kan bevorderen.

Uit deze doelstellingen blijkt dat Boxtel Vooruit ook als Oranjevereniging te boek staat:

Boxtel Vooruit heeft zich sinds 1925 altijd als een neutrale, overkoepelende organisatie geprofileerd. Enerzijds organiseren wij tal van jaarlijkse evenementen, die vaak al een langjarige traditie hebben. Anderzijds worden we betrokken bij veel initiatieven van de gemeente of van een vereniging/stichting. Deze gezamenlijke activiteiten hebben onder andere geleid tot:

  • Oprichting van het VVV met een eigen bestuur.
  • Het openbare carnaval heeft een eigen plek gekregen in de lokale gemeenschap.
  • De samenwerking met gemeente, markthoreca en winkeliersvereniging kreeg en krijgt veel aandacht.
  • Het ontstaan van een kunstenaarsinitiatief: de jaarlijkse Rode Draad.


De relatie met de gemeente Boxtel heeft een bijzonder karakter, onder andere door het periodiek overleg met de burgemeester en beleidsambtenaren. Verder krijgt Boxtel Vooruit bij het uitvoeren van activiteiten ruimhartige gemeentelijke medewerking op het gebied van vergunningverlening en het beschikbaar stellen van ruimtes en materialen.

Ruim negentig jaar na de oprichting geeft onze stichting nog steeds vorm en inhoud aan alle oorspronkelijke doelstellingen. Elk voorjaar organiseren we de Oranjefeesten gedurende een aantal dagen op de Boxtelse Markt. Verder houden we tal van festiviteiten met een neutraal karakter die niet door andere partners worden georganiseerd, zoals de Palmpaasoptocht,  Dodenherdenking, de Intocht van Sinterklaas, Stapel op Sint en optredens van onze reus Jas de Keistamper, Verder worden we jaarlijks bij tal van andere activiteiten betrokken.


Top